fundacjanbp.pl

Podział sprzęgieł

Wszystkie sprzęgła można zaliczyć do jednej z trzech grup: mechanicznych, hydraulicznych bądź też indukcyjnych (inaczej: elektromagnetycznych). Jest to podział ze względu na rodzaj czynnika przenoszącego obciążenie: może być nim kolejno ciało stałe, ciecz lub wirujące pole elektromagnetyczne. Na stronie firmy Apex, specjalizującej się między innymi w sprzedaży i serwisowaniu sprzęgieł do maszyn przemysłowych, można zapoznać się z bogatą ofertą sprzęgieł: http://apex.kepno.pl/index2.php?page%5B0%5D=zebate. Znajdziesz tu liczne modele z każdego z tych trzech zasadniczych typów.


APEX
Kościuszki 4
63-600 Kępno
tel. +48627829200