fundacjanbp.pl

Przeglądy budowlane

Aby więc zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców lub użytkowników jakiejś nieruchomości warto pamiętać tym, aby okresowo wykonywać przeglądy budowlane. Zlecić je można takiej firmie jak Hagler Services Sp. z o.o., której pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia do badania stanu technicznego danego obiektu. Oprócz oceny w jakiej kondycji jest budynek, sprawdzana jest wszelka instalacja, która się w nim znajduje. Dotyczy to instalacji elektrycznej, p-poż, sanitarnej, gazowej i wentylacji. Rzeczoznawcy w ten sposób mogą również wykryć ewentualne zagrożenia.


Hagler Services Sp. z o.o.
Bema 83
01-233 Warszawa
tel. 48 22 329 21 02