fundacjanbp.pl

Przenośniki pionowe PROMAG S.A.

Stosowanie w obiektach przemysłowych nowoczesnych rozwiązań w zakresie transportu wewnętrznego przyczynia się do szybszej i tańszej działalności przedsiębiorstwa. Jedną z kategorii takich rozwiązań są urządzenia obsługujące transport w pionie. Przenośniki pionowe produkowane przez firmę Promag z Poznania, służą do transportowania palet na różne kondygnacje zakładu. Często są to urządzenia o konstrukcji samonośnej lub wykorzystującej do podparcia np. konstrukcje nośne szkieletu budowlanego hali, bądź też istniejące już szyby w konstrukcji budynku. Jednakże najbardziej adekwatnym rozwiązaniem jest instalowanie tych urządzeń w niezależnym szybie o odpowiednim zabezpieczeniu – z reguły w postaci metalowej siatki. Wielkość całej konstrukcji zależna jest od gabarytów elementów, które docelowo będą nią przewożone.


PROMAG S.A.
Romana Maya 11
61-371 Poznań
tel. +48 61 655 83 3